Řešené úlohy

Transportní model vícefázových systémů

TNPA, New Multi Products Pipeline Project – šíření volné fáze lehkých ropných uhlovodíků (LNAPL) v prostoru skladišť přináležejících durbanskému přístavu, KwaZulu-Natal, JAR. Předmětem modelování bylo prověření možnosti, zda dojde k zavlečení volné fáze LNAPL do prostoru odvodňované stavební jámy. Problém byl řešen ve dvou krocích: (1) byl sestaven proudový model pomocí kódu MODFLOW, který měl …

Transportní model vícefázových systémů Pokračovat ve čtení »

Další transportní modely rozpuštěné fáze

SAPREF – Tara Road, Moore Spence Jones (Pty) Ltd – šíření kontaminace lehkých ropných uhlovodíků na bázi benzínu z úniku z produktovodu v Durbanu, JAR. V průběhu června 2001 byl detekován rozsáhlý únik paliva z produktovodu společnosti SAPREF mezi přístavem a rafinerií v Durbanu. Ihned nato byla přijata opatření na zmírnění následků havárie a započata sanace zasaženého prostoru, která …

Další transportní modely rozpuštěné fáze Pokračovat ve čtení »

OSTRAMO, Skládka odpadů (tzv. laguny) a bývalá rafinerie

Rafinerie na výrobu petroleje a těžkého topného oleje byla založena v roce 1888. Za druhé světové války byla přestavěna na rafinerii surových minerálních olejů pro potřeby armády. Od konce války až do konce 70. let zde byla produkována široká paleta rafinérských výrobků jako např. pastová maziva, oleje, asfalt, parafin či benzín. V roce 1965 byla v …

OSTRAMO, Skládka odpadů (tzv. laguny) a bývalá rafinerie Pokračovat ve čtení »

Hydraulické modely zahrnující modelování nesaturované zóny jako významnou součást projektu

Průmyslová zóna Mošnov, AZ-Geo s.r.o. – cílem matematického modelování bylo posoudit možnost utrácení srážkových vod do vod podzemních, prověřit interakci současných a nově budovaných vsaků, prověřit vliv vsaků na vysanovanou starou ekologickou zátěž v prostoru Železničního carga a v neposlední řadě sestavit simulaci pro extrémní srážky. Pro modelování byly použity kódy MODFLOW, Hydrus a MT3DMS. TGME Blyde …

Hydraulické modely zahrnující modelování nesaturované zóny jako významnou součást projektu Pokračovat ve čtení »

Bilanční hydraulické modely pro účely výpočtu vodní bilance hydrogeologických rajónů

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD VE VYBRANÝCH OBLASTECH ČR Cílem projektu je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod v 56 vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky. Projekt sestával z celkem 11 aktivit, od rešeršních prací, přes dálkový, geofyzikální a terénní průzkum, vrtné práce, sestavení koncepčního hydrogeologického modelu, hydrologické modely, …

Bilanční hydraulické modely pro účely výpočtu vodní bilance hydrogeologických rajónů Pokračovat ve čtení »

Bilanční hydraulické modely pro účely těžebních společností

Společným znakem všech těchto hydraulických modelů byl požadavek na výpočet množství vody přitékajícího do povrchového či hlubinného důlního díla ve všech etapách jeho existence, a to včetně přítoků vod po uzavření díla. Simulace nástupu hladin po ukončení těžby byla prakticky ve všech případech provázena geochemickým modelováním, které mělo za cíl stanovit kvalitu a stratifikaci vod …

Bilanční hydraulické modely pro účely těžebních společností Pokračovat ve čtení »

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.