Jak vypadá hydraulický model

 • Model proudění podzemních vod (hydraulický model)
  Co je to model proudění podzemních vod  (hydraulický model)? Modely jsou v nejširším významu zjednodušeným funkčním vyjádřením existujícího fyzikálního systému. Pro případ hydraulických modelů bychom tuto definici mohli upřesnit v tom smyslu, že hydraulický model je v nejobecnější formě zjednodušenou funkční reprezentací reálného hydrogeologického systému sloužící k analýze chování systému jako celku i jeho dílčích komponent. Význam …

  Model proudění podzemních vod (hydraulický model) Pokračovat ve čtení »

 • Dokumentace hydraulického modelu
  Jak vypadá dokumentace hydraulického modelu? Součástí dokumentace by měl být popis: KONCEPČNÍHO MODELU: vymezení a geometrizace modelových vrstev, nástin hydraulických parametrů modelových vrstev, popis okrajových podmínek modelu, popis zdrojů a propadů v rámci modelové domény, definice kalibračních cílů. VLASTNÍHO MATEMATICKÉHO MODELU, VČETNĚ JEHO VÝSLEDKŮ: použitá výpočetní metoda s uvedením modelovacího SW, způsob časové a prostorové diskretizace, uvedení …

  Dokumentace hydraulického modelu Pokračovat ve čtení »

 • VSTUPY hydraulického modelu
  Co jsou vstupy hydraulického modelu? Prvním a nejdůležitějším vstupem je přesné definování problému, který má být podroben modelování. Od této výchozí analýzy se pak odvíjí všechny následující kroky, a to od prostorového i časového vymezení modelové domény, přes požadavky na vstupní data, až po použitý modelovací SW. TYPICKÝMI VSTUPY PAK JSOU: zprávy o průzkumných pracích …

  VSTUPY hydraulického modelu Pokračovat ve čtení »

 • VÝSTUPY hydraulického modelu
  Co jsou výstupy hydraulického modelu? MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY HYDRAULICKÝCH MODELŮ PATŘÍ: dokumentace výsledných hodnot parametrů modelu, kalibrační chyba modelu, vodní bilance modelu, výsledné proudové pole, prezentace výsledků provedených simulací.
Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.