Co jsou výstupy hydraulického modelu?

MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY HYDRAULICKÝCH MODELŮ PATŘÍ:

  • dokumentace výsledných hodnot parametrů modelu,
  • kalibrační chyba modelu,
  • vodní bilance modelu,
  • výsledné proudové pole,
  • prezentace výsledků provedených simulací.
Scroll to Top