Nabízené služby v oblasti hydrogeologie

Matematické modelování

 • Modelovací SW: WMS
 • Typy úloh: srážkoodtoková bilance povodí, povodňové plánování, vymezení zatopených území, vymezení území ohrožených bleskovými povodněmi
 • Modelovací SW: Hydrus 1D, Hydrus 2D/3D, UnSatSuite, FEFLOW
 • Typy úloh: zasakování srážkových/odpadních vod, výpočet pórových tlaků
 • Modelovací SW: MODFLOW, FEFLOW, Hydrus 2D/3D, SEAWAT
 • Typy úloh: analýza vodní bilance území, bilance pro vodárenské účely, odvodňování stavebních jam či důlních děl (obecně snižování hladiny podzemních vod), vyhodnocování hydrodynamických zkoušek, sestavení proudového pole pro transportní simulace
 • Modelovací SW: MT3DMS, RT3D, VLEACH, BioScreen, BioNAPL, BioChlor, Hydrus (1D, 2D/3D), FEFLOW, SEAWAT
 • Typy úloh: identifikace rizik spojených s kontaminací podzemních vod, identifikace potenciálních zón s ohnisky kontaminace, simulace sanačních alternativ, optimalizace monitoringu, intruze slané vody do sladkovodních kolektorů
 • Modelovací SW: COMSOL, TOUGH2
 • Typy úloh: modelování transportu látek nemísitelných s vodou (NAPL)
 • Modelovací SW: FEFLOW, Hydrus 2D/3D
 • Typy úloh: optimalizace a dlouhodobá udržitelnost systémů využívajících geotermální energii (tepelná čerpadla)
 • Modelovací SW: PHREEQC, TOUGHREACT
 • Typy úloh: rovnovážné modelování (stabilitní diagramy, speciace roztoků, indexy nasycení), dynamické modelování (kinetika reakcí, rychlost rozpouštění a srážení frakcí v roztoku, rychlostní konstanty), inverzní modelování, reakce s organickými látkami v roztoku (kontaminační hydrogeologie), sekvestrace CO2 do geologických struktur

Konzultační služby

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.