Transportní model vícefázových systémů

TNPA, New Multi Products Pipeline Project – šíření volné fáze lehkých ropných uhlovodíků (LNAPL) v prostoru skladišť přináležejících durbanskému přístavu, KwaZulu-Natal, JAR. Předmětem modelování bylo prověření možnosti, zda dojde k zavlečení volné fáze LNAPL do prostoru odvodňované stavební jámy. Problém byl řešen ve dvou krocích: (1) byl sestaven proudový model pomocí kódu MODFLOW, který měl za cíl stanovit hydraulický gradient mezi odvodňovanou stavební jámou a prostorem zasaženým volnou fází LNAPL. Ve druhém kroku pak byl sestaven vlastní vícefázový model, který představoval dvoudimenzionální řez mezi těmito prostory. Pro tento účel byl použit model COMSOL v modifikaci „Two-Phase Darcy’s Physics“.

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.