Hydraulický model

Model proudění podzemních vod (hydraulický model)

Co je to model proudění podzemních vod  (hydraulický model)? Modely jsou v nejširším významu zjednodušeným funkčním vyjádřením existujícího fyzikálního systému. Pro případ hydraulických modelů bychom tuto definici mohli upřesnit v tom smyslu, že hydraulický model je v nejobecnější formě zjednodušenou funkční reprezentací reálného hydrogeologického systému sloužící k analýze chování systému jako celku i jeho dílčích komponent. Význam …

Model proudění podzemních vod (hydraulický model) Pokračovat ve čtení »

Dokumentace hydraulického modelu

Jak vypadá dokumentace hydraulického modelu? Součástí dokumentace by měl být popis: KONCEPČNÍHO MODELU: vymezení a geometrizace modelových vrstev, nástin hydraulických parametrů modelových vrstev, popis okrajových podmínek modelu, popis zdrojů a propadů v rámci modelové domény, definice kalibračních cílů. VLASTNÍHO MATEMATICKÉHO MODELU, VČETNĚ JEHO VÝSLEDKŮ: použitá výpočetní metoda s uvedením modelovacího SW, způsob časové a prostorové diskretizace, uvedení …

Dokumentace hydraulického modelu Pokračovat ve čtení »

VSTUPY hydraulického modelu

Co jsou vstupy hydraulického modelu? Prvním a nejdůležitějším vstupem je přesné definování problému, který má být podroben modelování. Od této výchozí analýzy se pak odvíjí všechny následující kroky, a to od prostorového i časového vymezení modelové domény, přes požadavky na vstupní data, až po použitý modelovací SW. TYPICKÝMI VSTUPY PAK JSOU: zprávy o průzkumných pracích …

VSTUPY hydraulického modelu Pokračovat ve čtení »

VÝSTUPY hydraulického modelu

Co jsou výstupy hydraulického modelu? MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝSTUPY HYDRAULICKÝCH MODELŮ PATŘÍ: dokumentace výsledných hodnot parametrů modelu, kalibrační chyba modelu, vodní bilance modelu, výsledné proudové pole, prezentace výsledků provedených simulací.

Tento web používá cookies k vylepšení poskytovaných služeb.Více informací          Upravit nastavení cookies.