Transportní simulace vícefázových systémů

Dalším okruhem řešených témat je pohyb kontaminace s omezenou rozpustností a rozdílnou objemovou hmotností oproti prosté podzemní vodě. Do této skupiny patří vedle tzv. NAPL (z anglického Non-Aqueous Phase Liquid) i těžké, silně koncertované solanky nejrůznějšího původu..

Scroll to Top